BEJALAR ILMU TAJWID (Pengertian, Kegunaan, Tujuan dan Dasar-dasar ilmu tajwid)

BEJALAR ILMU TAJWID (Pengertian, Kegunaan dan Dasar-dasar ilmu tajwid) yaitu materi yang akan kita bahas kali ini adapun yang akan dibahas menganai aturan aturan untuk membaguskan dan membetulkan bacaan alquran, semoga dapat membantu dan mempermudah dalam mempelajari ilmu tajwid.

Ilmu Tajwid

BEJALAR ILMU TAJWID (Pengertian, Kegunaan dan Dasar-dasar ilmu tajwid) definisi ilmu tajwid menurut ahli, mustahuq huruf

 

Pengertian Ilmu Tajwid

.Ilmu tajwid menurut kughah (bahasa) attahsiin artinya membaguskan. Sedangkan menurut istilah ialah suatu ilmu untuk membaguskan dan membetulkan bacaan-bacaan Al-Qur'an menurut aturan aturan tertentu.
Aturan aturan itu antara lain:
  1. Hukum bacaan
  2. Tempat keluar huruf
  3. Sifat huruf
  4. Hukum yang tertentu bagi tiap huruf
  5. Hukum panjang dan pendeknya suatu bacaan
  6. Hukum penentuan atau terusnya suatu bacaan
     Aturan-aturan ini terutama berlaku pada ayat-ayat suci Al-Qur'an yang mana ilmu tajwid itu adalah suatu cabang pengetahuan untuk mempelajari cara membaca Al-Qur'an.

Kegunaan Ilmu Tajwid

tentunya ilmu tajwid tidak semata mata tidak mempunyai fungsi dan kegunaan, gunanya ilmu tajwid ialah untuk menjaga lidah agar tidak keliru atau salah ketika kita membaca firman Allah swt yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw yakni Al-Qur'an.

Dasar-dasar Ilmu Tajwid

Yang menjadi dasar ilmu tajwid ialah firman Allah dalam surat Al-Huzammil [73] : 4
yang artinya "Dan bacalah olehmu (Muhammad) Al-Qur'an itu dengan tartil sempurna betul bacaannya)"

     Menurut sahabat Ali bin Abi Thalib ra yang dimaksud dengan tartil pada ayat itu, ialah ilmu tajwid, yaitu ketika orang-orang menanyakan kepadanya "apa tajwid itu?" Ali bin Abi Thalib menjawab
"Ialah membaguskan bacaan tiap-tiap huruf dan mengetahui tiap-tiap waqaf."

Menurut qaidah yang lain, perkataan tajwid itu khusus mengenai bacaan. Maksudnya ialah mengucapkan sesuatu menurut bunyi hurufnya.

     Para ahli ilmu tajwid mendefinisikan :
  • Mengeluarkan atau mengucapkan huruf menurut aslinya satu persatu sambil tiap-tiap huruf itu diucapkan menurut ucapan bunyi aslinya dan menuturkannya secara sempurna dengan suara yang tidak dipaksakan.
  • Yang dimaksud dengan hak huruf ialah sifat asli yang selalu menyertainya seperti sifat jahr, ist'la, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan mustahiq huruf ialah sifat yang mendadak sewaktu-waktu seperti tafkhim, tarqiq, idgham, dan lain-lain.

Tujuan Ilmu Tajwid

Adapun tujuan mempelajari ilmu tajwid yaitu memelihara bacaan al-quran dari kesalahan dan perubahan serta memeliraha lisan (mulut) dari kesalahan membaca.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

Klik (X) kali tuk menutup
Dukung kami dengan ngelike fanspage ×